Modele de cereri

NR. FORMULAR Format editabil Format printabil
1. Anexa 1.11_Cerere consultare documente din arhiva DOC PDF
2. Anexa 1.22_Cerere inscriere DOC PDF
3. Anexa 1.23_Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare DOC PDF
4. Anexa 1.24_Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini DOC PDF
5. Anexa 1.25_Cerere privind identificare numar CF si numarului cadastral_topografic ale imobilului dupa numele_denumirea proprietarului DOC PDF
6. Anexa 1.27_Cerere privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia DOC PDF
7. Anexa 1.30_Cerere de informatii DOC PDF
8. Anexa 1.42_Cerere anulare numar cadastral DOC PDF
9. CERERE ELIBERARE DOCUMENTE DIN ARHIVA DOC PDF
10. Cerere pentru eliberare copii certificate Documente Tehnice DOC PDF
11. Cerere_modificare UAT DOC PDF
12. Model CERERE DE RESTITUIRE SUME INCASATE ERONAT SI DECLARATIE DOC PDF