CONDUCEREA OCPI VRANCEA

DIRECTOR:     HORIA – DRAGOŞ FRÎNCU

ŞEF SERVICIU PUBLICITATE IMOBILIARĂ:    MARIANA NĂMOLOŞANU

ŞEF SERVICIU CADASTRU:  EDUARD BERNOVICI

CONTABIL ȘEF:  ALINA LĂCRĂMIOARA GAIȚĂ