LEGISLAŢIE

Descarcă documente

# File File size
1 doc Ordinul 1255_2023_Modificare regulament de receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 67 KB
2 pdf Ordinului directorului general al ANCPI nr.950/2023 privind aprobarea condițiilor de acces la platforma, seturile de date și serviciile online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.382/04.05.2023 115 KB
3 pdf Ordin 671_14.02.2023 pentru modificarea si completarea Ordinului 16/2019 privind aprobarea tarifelor furnizate de ANCPI 76 KB
4 pdf ORDIN-ul 600 din 8.02.2023 - pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 2 MB
5 pdf Ordinul 602_2022 pentru completarea ODG 1764_2019_termene 76 KB
6 pdf Ordinul nr. 1445/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate 120 KB
7 pdf Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare 788 KB
8 pdf Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și inscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare 2 MB
9 pdf Decizie privind punerea in aplicare a prevederilor art. I pct. 13 din Legea nr. 115/2023, privind asigurarea obligatorie a locuintelor 942 KB