LISTĂ DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC O.C.P.I. VRANCEA

                      Surse in informare:

                      Pagina de internet proprie:  https://www.ancpi.ro/ocpi/vn

                      Biroul Relații cu Publicul

                     Avizier

 • Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea O.C.P.I Vrancea;
 • Structura organizatorica C.P.I. Vrancea (Organigrama);
 • Programul de funcționare, de audiențe și de lucru cu publicul la nivelul O.C.P.I Vrancea ;
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea O.C.P.I. Vrancea ;
 • Coordonatele de contact ale O.C.P.I. Vrancea și BCPI-uri ( BCPI Panciu, BCPI Adjud);
 • Bugetul de venituri și cheltuieli;
 • Bilanțul contabil;
 • Execuția bugetară;
 • Situația cheltuielilor pe funcții;
 • Raportul anual de activitate al OCPI Vrancea;
 • Raportul financiar privind veniturile și cheltuielile din anul bugetar precedent;
 • Raportul anual de evaluare a implementării Legii 544/2001;
 • Declarațiile de avere și interese;
 • Anunțurile privind concursurile sau examenele organizate în vederea ocupării posturilor publice vacante din cadrul O.C.P.I.Vrancea ;
 • Codul de etică și integritate ;
 • Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
 • Declarația Directorului general al A.N.C.P.I.  privind politica referitoare la calitate;
 • Certificatul SR EN ISO 9001 – 2015;
 • Codurile IBAN aferente conturilor de venituri OCPI;
 • Documente publicate în SICAP;
 • Contracte de finanțare;
 • Lista persoanelor fizice/juridice autorizare de către OCPI/ANCPI în vederea realizării  și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, care conțin date cu privire la identificarea persoanei autorizate, sediu și contact.
 • Informații privind organizarea și rezultatul examenului de autorizare pentru PFA în vederea realizării și verificării lucărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României;
 • Date și informații cu caracter public expuse în sistemele informatice O.C.P.I Vrancea ;
 • Formularele tipizate necesare pentru completarea cererilor privind accesul la informațiile de interes public, cererilor de înscriere în audiență și cererilor având ca obiect serviciile furnizate de OCPI Vrancea ;
 • Lista categoriilor de servicii prestate de O.C.P.I.Vrancea  și tarifele aferente ;
 • Proceduri operaționale prin care sunt reglementate activități ce privesc relația cu publicul;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și sau/gestionate , potrivit legii.