Category

Carieră

Oficiul De Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 21.03.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul De Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 21.03.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare Bibliografie si tematică SE Bibliografie si tematică SPI Bibliografie si tematică SPI Bibliografie si tematică SE Bibliografie si tematică CAD-BIS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp, repartizat de la bugetul din venituri proprii-activitatea curentă, după cum urmează: 1 post de referent treapta IA din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Ploieşti – Compartiment registratură 1 post de...

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă determinată pana la 31.12.2023, repartizat pentru Programul National de Cadastru și Carte Funciară, după cum urmează: 1 post de consilier cadastru debutant din cadrul Serviciului Cadastru –Biroul Inregistrare Sistematică Anunț concurs Bibliografie si tematică

Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară (in data de 09.12.2021)

Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară (in data de 09.12.2021) Anunț Bibliografie si Tematica Model adeverință vechime Model cerere concurs (perioadă nedeterminată)

În atenția Persoanelor Fizice / Juridice Autorizate

Având în vedere adresa ANCPI cu nr. 989/11.01.2019, înregistrată la OCPI Prahova cu nr.383/14.01.2019 şi prevederile art.22 alin.(2),art.32 alin.(2), precum şi ale art.48, alin (1)litera b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicam faptul că toate persoanele fizice/juridice autorizate au obligativitatea ridicării certificatelor de autorizare...
1 4 5 6