Category

Carieră

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B  din data de 25.07.2023 Nr. crt Nr.dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 109340/10.07.2023 respins 2. 109343/10.07.2023 respins

Anunț examen autorizare 25.07.2023, ora 09.00

Anunț examen autorizare Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea...

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023 Serviciul Economic Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6784/12.06.2023  93 Admis Serviciul Cadastru/Birou Înregistrare Sistematică Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6783/12.06.2023  82,67  Admis

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 19.06.2023

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 19.06.2023 Nr. crt Nr. dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 89924/30.05.2023 admis 2. 89927/30.05.2023 admis 3. 92796/06.06.2023 admis

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 22.06.2023, după verificarea dosarelor depuse Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților   admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins 1 6783/12.06.2023 Biroul Înregistrare Sistematica Consilier cadastru, gradul II admis...

Anunț examen autorizare 19.06.2023

Anunț examen autorizare Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea...

Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 22.06.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară. Anunț Cerere promovare Tematică și bibliografie referent treapta IA Tematică și bibliografie consilier cadastru gradul I

Rezultate examen autorizare

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 11.04.2023 Nr. crt.  Nr.dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 33224/13.03.2023 admis 2. 41227/28.03.2023 admis

Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023

Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Serviciul Economic Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Ploiești Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Ploiești și BCPI Câmpina

Anunț examen autorizare 11.04.2023

Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc în data...
1 2 3 4