Category

Carieră

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 26.06.2024

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 26.06.2024 Nr. crt ID candidat Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 5259/12.06.2024 74.66 Admis 2 5198/11.06.2024 88 Admis

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 26.06.2024

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 26.06.2024, după verificarea dosarelor depuse Nr. crt. Numele si prenumele candidaților admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins 1 MUȘOIU CLEOPATRA MARILENA SERVICIUL ECONOMIC Consilier, gradul I admis...

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 26.06.2024, Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 26.06.2024, Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare consilier cadastru gradul I/2 Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare consilier Serviciului Economic gradul I/5

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 24.05.2024

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 24.05.2024 Nr. crt Nr.dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 72813/15.05.2024 admis 2. 73090/16.05.2024 admis 3. 73097/16.05.2024 admis

Anunț examen autorizare 24.05.2024

Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc în data...

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 07.02.2024

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 07.02.2024 Nr. crt Nr.dosar  candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 11136/29.01.2024 admis

Anunț examen autorizare 07.02.2024

Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc în data...

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 18.12.2023

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 18.12.2023 Compartimentul Arhivă Serviciul Publicitate Imobiliară

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 18.12.2023

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 18.12.2023
1 2 3 6