Conducere

Conducerea OCPI Prahova

Funcție Nume
Director Virgiliu Daniel Nanu
Inginer șef Luciana Bătrînca
Registrator șef Neluța Chivu
Șef birou avize și recepții Cristina Raluca Angelescu
Șef birou fond funciar Marian Bucur
Șef birou înregistrare sistematică Mădălin Drăghici
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin
Șef birou – BCPI Ploiești Marius Voicu
Șef birou – BCPI Câmpina Mariana Nuțulescu
Șef birou – BCPI Vălenii de Munte Mihail Ștefan
Responsabil relații cu publicul Iuliana Matei

Agenda conducerii :

Rezolvarea problemelor curente ale oficiului de cadastru și publicitate imobiliară Prahova.
Participarea la ședințele colegiului prefectural și ale comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
Participarea la sedințele zonale ale conducerilor oficiilor teritoriale
Participarea la convocăriile și întâlniriile initiate de agenția națională de cadastru și publicitate imobiliară.
Alte activități a caror desfășurare este necesară pentru atingerii obiectivelor oficiului de cadastru și publicitate imobiliară Prahova.