Category

Anunțuri concurs

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023 Serviciul Economic Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6784/12.06.2023  93 Admis Serviciul Cadastru/Birou Înregistrare Sistematică Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6783/12.06.2023  82,67  Admis

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 22.06.2023, după verificarea dosarelor depuse Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților   admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins 1 6783/12.06.2023 Biroul Înregistrare Sistematica Consilier cadastru, gradul II admis...

Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 22.06.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară. Anunț Cerere promovare Tematică și bibliografie referent treapta IA Tematică și bibliografie consilier cadastru gradul I

Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023

Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Serviciul Economic Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Ploiești Notele finale la concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023- Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Ploiești și BCPI Câmpina

Notele finale după susținerea interviului

Notele finale după susținerea interviului-Biroul Juridic Resurse Umane Secretariat si Petitii Notele finale după susținerea interviului-Serviciul Economic Notele finale după susținerea interviului-Serviciul Publicitate Imobiliara Notele finale după susținerea interviului-Serviciul Publicitate Imobiliara 2  

Rezultate proba scrisa 23.03.2023

Asistent registrator principal gradul IA Referent treapta II Consilier gradul II Serviciul Economic Consilier cadastru gradul II Asistent registrator principal debutant  

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Listă cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 24.03.2023, după verificarea dosarelor depuse Anunt 4048/2023  

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul  din perioada 23.03.2023-28.03.2023, organizat  pentru ocuparea unui  post vacant de asistent registrator principal debutant și a unui post de referent treapta II, cu încadrare pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară al OCPI Prahova   Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul  din perioada 23.03.2023-28.03.2023, organizat  pentru...

Anunț concurs 24 Martie 2023

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 24.03.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova Anunț concurs Bibliografie și tematică consilier juridic Bibliografie și tematică referent arhivă  
1 2