Prelucrarea datelor cu caracter personal

Anunț:

Începând din data de 25 mai 2018, devin aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, prevederile regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE, adoptat de parlamentul european şi consiliu în data de 27 aprilie 2016.
Vizualizare – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul OCPI Prahova

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și în cazul în care există nelămuriri cu privire la orice aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal, la nivelul OCPI Prahova a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor (data protection officer – dpo) care poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa poștală: Ploiești, strada Unirii, nr. 2, județul Prahova, cod poștal 100043, sau e-mail: rpd_prahova@ancpi.ro.

Formular solicitare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal
Vizualizare formular

Informare cu privire la activitatea de prelucrare prin mijloace video
Vizualizare informare prelucrare video