Declarații de avere și interese

Pentru anul 2023

Specialist cadastru Florin-Victor Alixandrescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou Cristina-Raluca Angelescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru Alex-Eduard Coca declarație de avere declarație de interese
Șef birou Cosmina-Maria Cojocaru declarație de avere declarație de interese
Șef birou Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu Mădălin Draghici declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara Florentina-Ana Marin declarație de avere declarație de interese
Șef birou Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru Liviu-Ioan Roibu declarație de avere declarație de interese
Șef birou Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara Sorina-Oana Ungureanu declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara Nicoleta-Madălina Vasile declarație de avere declarație de interese
Șef birou Marius Voicu declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2022

Specialist cadastru Florin-Victor Alixandrescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou avize și recepții Cristina-Raluca Angelescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou fond funciar Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru Teodora-Noemi Burtan declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru Alex-Eduard Coca declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Cosmina-Maria Cojocaru declarație de avere declarație de interese
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu cadastru Mădălin Draghici declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru Denis-Valentina Ionescu declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara Florentina-Ana Marin declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru Liviu-Ioan Roibu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara Sorina-Oana Ungureanu declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara Nicoleta-Madălina Vasile declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Marius Voicu declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2023

Specialist carte funciara – bis Tatiana Ghinea declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Teodora Ion declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2022

Specialist carte funciara – bis Sabina-Andra Cioc declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Alex-Eduard Coca declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Cosmina-Maria Cojocaru declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Cosmina-Maria Cojocaru declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Tatiana Ghinea declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis George-Alin Gon declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Florentina-Ana Marin declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Sorina-Oana Ungureanu declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Nicoleta-Madălina Vasile declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2021

Șef birou avize și recepții Cristina-Raluca Angelescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou fond funciar Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Teodora-Noemi Burtan declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Sabina-Andra Cioc declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Cosmina-Maria Cojocaru declarație de avere declarație de interese
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Mădălin Draghici declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis George-Alin Gon declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Teodora Ion declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Denis-Valentina Ionescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Nicoleta-Madălina Vasile declarație de avere declarație de interese
Registrator Marius Voicu declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2020

Șef birou fond funciar Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Șef birou avize și recepții Cristina Angelescu declarație de avere declarație de interese
Registrator Marius Voicu declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Mădălin Draghici declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Teodora Burtan declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Cosmina Cojocaru declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru – bis Teodora Ion declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Sabina Cioc declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis George Gon declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara – bis Nicoleta Vasile declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2019

Șef birou fond funciar Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Șef birou avize și recepții Cristina Angelescu declarație de avere declarație de interese
Registrator Marius Voicu declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Mădălin Draghici declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese
Pentru anul 2019 ( Proiectul “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063 )
Specialist cadastru Mădălin Draghici declarație de avere declarație de interese
Specialist cadastru Cosmina-Maria Cojocaru declarație de avere declarație de interese
Specialist carte funciara Mădălina-Nicoleta Vasile declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2018

Șef birou fond funciar Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Șef birou avize și recepții Cristina Angelescu declarație de avere declarație de interese
Registrator Marius Voicu declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Madalin Draghici declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nutulescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Stefan declarație de avere declarație de interese
Pentru anul 2018 (numire proiect/nr.2805/05.03.2019)

Pentru anul 2018 (numire proiect/nr.2805/05.03.2019)

Șef birou înregistrare sistematică Drăghici Mădălin declarație de avere declarație de interese
Consilier cadastru Cojocaru Cosmina declarație de avere declarație de interese
Registrator Vasile Nicoleta Mădălina declarație de avere declarație de interese

La data de 26.07.2018

Director Virgiliu Daniel Nanu declarație de avere declarație de interese
Inginer șef Luciana Bătrînca declarație de avere declarație de interese
Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2017

Director Virgiliu Daniel Nanu declarație de avere declarație de interese
Inginer șef Luciana Bătrînca declarație de avere declarație de interese
Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef birou avize și recepții Cristina Angelescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou fond funciar Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Dan Popescu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese
Birou înregistrare sistematică Mădălin Drăghici declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2016

Director Virgiliu Daniel Nanu declarație de avere declarație de interese
Inginer șef Luciana Bătrînca declarație de avere declarație de interese
Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef birou avize și recepții Cristina Angelescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou fond funciar Marian Bucur declarație de avere declarație de interese
Șef birou înregistrare sistematică Dan Popescu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese
Șef birou juridic resurse umane secretariat și petiții Cati Constantin declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2015

Inginer șef Luciana Bătrînca declarație de avere declarație de interese
Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2014

Inginer șef Luciana Bătrînca declarație de avere declarație de interese
Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2013

Inginer șef Luciana Bătrînca declarație de avere declarație de interese
Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2012

Inginer șef Luciana Bătrînca declarație de avere declarație de interese
Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mariana Nuțulescu declarație de avere declarație de interese
Registrator coordonator Mihail Ștefan declarație de avere declarație de interese

Pentru anul 2011

Registrator șef Neluța Chivu declarație de avere declarație de interese
Șef serviciu economic Diana Echim-Vernescu declarație de avere declarație de interese