Publicare documente tehnice cadastru

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

UAT ETAPA FINANȚARE SECTOARE CADASTRALE PRIMA ZI PUBLICARE ULTIMA ZI PUBLICARE LINK SITE ANCPI
Baltesti 8 5, 7, 8, 40, 41, 42, 51, 58 13.06.2023 11.08.2023 Link
Bucov cofinantare 4, 5, 6, 7 04.07.2023 01.09.2023 Link
Baicoi 8 56, 58 10.07.2023 07.09.2023 Link
Balta Doamnei 8 33, 40 18.07.2023 15.09.2023 Link
Bucov 8 11, 13, 49, 56, 57 31.07.2023 28.09.2023 Link

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/