Publicare documente tehnice cadastru

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

UAT ETAPA FINANȚARE SECTOARE CADASTRALE PRIMA ZI PUBLICARE ULTIMA ZI PUBLICARE LINK SITE ANCPI
Puchenii Mari 8 7, 8, 20, 37, 58, 61, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 89, 96, 98, 110 28.08.2023 26.10.2023 Link
Măgurele 8 20, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 58 31.08.2023 29.10.2023 Link
Urlați 8 67, 98 12.09.2023 10.11.2023 Link
Valea Doftanei POR la nivel de UAT 12.09.2023 10.11.2023 Link
Izvoarele 8 47, 48 13.09.2023 11.11.2023 Link
Măgurele cofinantare 30, 42,43, 49 20.09.2023 18.11.2023 Link
Poienarii Burchii 8 25, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 53, 84 26.09.2023 24.11.2023 Link
Cerașu 8 16, 17, 20 28.09.2023 26.11.2023 Link
Blejoi cofinantare 11, 24 28.09.2023 26.11.2023 Link
Boldesti Scaeni 8 36 04.10.2023 02.12.2023 Link
Ploiesti 8 190 19.10.2023 17.12.2023 Link
Podenii Noi 8 47, 48 19.10.2023 17.12.2023 Link

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/