Publicare documente tehnice cadastru

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

UAT ETAPA FINANȚARE SECTOARE CADASTRALE PRIMA ZI PUBLICARE ULTIMA ZI PUBLICARE LINK SITE ANCPI
Măgurele cofinantare 30, 42,43, 49 20.09.2023 18.11.2023 Link
Poienarii Burchii 8 25, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 53, 84 26.09.2023 24.11.2023 Link
Cerașu 8 16, 17, 20 28.09.2023 26.11.2023 Link
Blejoi cofinantare 11, 24 28.09.2023 26.11.2023 Link
Boldesti Scaeni 8 36 04.10.2023 02.12.2023 Link
Ploiesti 8 190 19.10.2023 17.12.2023 Link
Podenii Noi 8 47, 48 19.10.2023 17.12.2023 Link
Plopu 8 31, 33, 37, 50, 52, 55, 62, 63 25.10.2023 23.12.2023 Link
Tătaru cofinantare 12, 15, 16, 17, 18, 28 13.11.2023 11.01.2024 Link

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/