Publicare documente tehnice cadastru

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

UAT ETAPA FINANȚARE SECTOARE CADASTRALE PRIMA ZI PUBLICARE ULTIMA ZI PUBLICARE LINK SITE ANCPI
Călugăreni 8 3, 11, 12, 13, 14 17.01.2024 16.03.2024 Link
Ploiesti cofinantare 189, 199, 200 22.01.2024 21.03.2024 Link
Tinosu 9 19, 21, 37, 40, 51 22.01.2024 21.03.2024 Link
Jugureni 9 5, 15, 21, 29, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 69, 70, 71 25.01.2024 24.03.2024 Link
Șirna 8 16, 17 01.02.2024 31.03.2024 Link
Predeal Sărari 8 6, 7, 8, 18 05.02.2024 04.04.2024 Link
Bertea 8 21 07.02.2024 06.04.2024 Link
Dumbrăvești 8 13, 18, 19, 20, 53, 54, 55 07.02.2024 06.04.2024 Link
Aluniș cofinantare 8, 9, 10, 11, 12, 13 09.02.2024 08.04.2024 Link
Blejoi 9 2, 6, 7, 9, 10 13.02.2024 12.04.2024 Link
Draganesti 8 36, 76, 126, 130 15.02.2024 14.04.2024 Link
Draganesti cofinantare 64 15.02.2024 14.04.2024 Link
Vălenii de Munte 9 17, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 41 21.02.2024 20.04.2024 Link
Bălțești 9 22, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 44, 48 27.02.2024 26.04.2024 Link
Fulga PNCCF la nivel de UAT 11.03.2024 09.05.2024 Link

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/